تعرفه خدمات وب سایت | تلگرام

[vc_row row_type=”3″ blox_image=”9360″ align_center=”aligncenter” page_title=”page-title-x” blox_dark=”true” parallax_speed=”7″][vc_column][distance type=”5″][distance type=”5″][distance][vc_column_text]
PRICING

[/vc_column_text][distance type=”4″][distance type=”5″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1454314748513{margin-top: -10px !important;}”][distance type=”5″][subtitle type=”2″ subtitle_content=”لیست امکانات طراحی وب سایت”][/vc_column][/vc_row][vc_row blox_class=”pricingplantype1″][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1513416394643{margin-right: -15px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: -15px !important;border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;padding-top: 20px !important;padding-right: -15px !important;padding-bottom: 1px !important;padding-left: 20px !important;border-left-color: #e3e3e3 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e3e3e3 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e3e3e3 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e3e3e3 !important;border-bottom-style: solid !important;}”] طراحی وب سايت خود را به شرکتی واگذار کنيد که آخرين تکنيکهای طراحی وب سايت را در اختيار دارد.

گروه ما با 15 سال تجربه در طراحی وب سايت، بهترين و مدرنترين طراحی وب سايت را به شما ارائه ميدهد. تمامی وب سايت های طراحی شده به مدت يکسال پشتيبانی تلفنی رايگان دارند و در اين مدت خدماتی از قبيل پشتيبان گيری و رفع اشکال از سايت به صورت رايگان انجام ميشود. همچنين نحوه مديريت و اضافه کردن اطلاعات وعکسها در سايت، به شما آموخته ميشود.[/vc_column_text][vc_row_inner css=”.vc_custom_1456039926123{margin-right: -15px !important;}”][vc_column_inner el_class=”pl-custom-top” width=”1/2″ css=”.vc_custom_1459593742517{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][pricing-plan type=”2″ title=”فروشگاهی” price=”2.500.000 تومان” link_text=”ثبت سفارش” link_url=”http://webnus.biz/themes/easyweb/design/request-a-quote/” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%B3%D8%A8%D8%AF%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%22%7D%5D”][pricing-plan type=”2″ title=”تخصصی” price=”2.500.000 تومان” link_text=”ثبت سفارش” link_url=”http://webnus.biz/themes/easyweb/design/request-a-quote/” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20skin%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%87%D8%A7%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%BE%D8%AA%D9%87%D8%A7%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”pl-custom-lft pl-custom-top” width=”1/2″ css=”.vc_custom_1459593735810{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][pricing-plan type=”2″ title=”شخصی” price=”500.000 تومان” link_text=”ثبت سفارش” link_url=”http://webnus.biz/themes/easyweb/design/request-a-quote/” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%7D%5D”][pricing-plan type=”2″ title=”شرکتی” price=” 1.000.000 تومان” link_text=”ثبت سفارش” link_url=”http://webnus.biz/themes/easyweb/design/request-a-quote/” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%2250%20Design%20Revisions%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22empty-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22100%20Pages%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22Power%20Plan%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22Advertising%20Offers%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”1/3″ css=”.vc_custom_1459596296456{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 0px !important;padding-left: 0px !important;background-color: #f6f8f9 !important;border-left-color: #e3e3e3 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #e3e3e3 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #e3e3e3 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #e3e3e3 !important;border-bottom-style: solid !important;}”][vc_row_inner][vc_column_inner css=”.vc_custom_1459591871880{padding-top: 20px !important;padding-left: 40px !important;}”][distance][vc_column_text]
All Packages Included

[/vc_column_text][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت ایجاد، ویرایش،کپی، حذف و … انواع صفحات(نامحدود)” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیرت منو و زیرمنوها (ایجاد، ویرایش،مخفی ،حذف، تغییر اولویت و …)” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت صفحات ارجاعیRedirect (نامحدود)” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت وبلاگها ( نامحدود)” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت متن کپی رایت” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”ويرايشگر HTML با امكان ورود عكس ، متن ، فلش و فيلم” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت تغییرات گرافیک و پوسته ها” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت فرم ارتباط با ما” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت تصاویر” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”مدیریت آمار گرافیکی پیشرفته سايت” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”Search engine friendly ” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”گالري تصاوير” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][iconbox type=”5″ icon_title=”پشتیبانی تلفنی 24 ساعته” icon_color=”#36c36e” icon_name=”sl-check”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][distance type=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][distance][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1454314748513{margin-top: -10px !important;}”][distance type=”5″][subtitle type=”2″ subtitle_content=”تعرفه افزایش ممبر تلگرام”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][pricing-tables type=”2″ price=”110000 تومان” on_sale_price=”100000 تومان” period=”1000 عضو” button_text=”ثبت سفارش” icon=”fa-tags” title=”افزایش ممبر با نوتیفیکشن” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%DB%B1%DB%B2%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%DB%B7%DB%B2%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%22%7D%5D”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pricing-tables type=”2″ price=”100000 تومان” on_sale_price=”90000 تومان” period=”1000عضو” button_text=”ثبت سفارش” featured=” w-featured” icon=”fa-bullhorn” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%DB%B6%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%2024%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%22%7D%5D” title=”افزایش ممبر با پاپ آپ”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pricing-tables type=”2″ price=”50000 تومان” on_sale_price=”40000 تومان” period=”1000 عضو” button_text=”ثبت سفارش” icon=”sl-people” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%DB%B1%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%202%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%22%7D%5D” title=”افزایش ممبر(عضو) آفلاین”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pricing-tables type=”2″ price=” 40000 تومان” on_sale_price=” 30000 تومان” period=” 1000 عضو” button_text=”ثبت سفارش” icon=”fa-arrow-circle-down” features=”%5B%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%201%20%D8%A7%D9%84%DB%8C%202%20%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%88%D8%AC%D9%87%22%7D%2C%7B%22feature_icon%22%3A%22available-icon%22%2C%22feature_item%22%3A%22%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%22%7D%5D” title=”افزایش ممبر(عضو) اجباری”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][distance][/vc_column][/vc_row][vc_row row_type=”2″ blox_image=”9171″ blox_cover=”false” blox_repeat=”repeat” blox_dark=”true” blox_bgcolor=”#00c2e5″][vc_column][distance type=”3″][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”aligncenter”][vc_column_text]
Things we have done

We are building bridges in web technology in order to connect the client’s goal to reality[/vc_column_text][button btn_content=”VIEW FULL PORTFOLIO” url=”http://webnus.biz/themes/easyweb/design/portfolio-type-1/” color=”white” size=”medium” border=”true”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][distance type=”2″][/vc_column][/vc_row]